• Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Meteoroloji Dairesini Ziyaret Etti


  Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü, branşın gerektirdiği gezi-gözlem aktivitelerinin yapılması ve öğrencilerin derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla düzenlediği gezi-gözlem etkinlikleri kapsamında kulüp öğrencileri ile birlikte Meteoroloji Dairesini ziyaret etti.

  Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doğa olayları hakkında bilgi edinmek ve meteorolojinin işlevlerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen Meteoroloji Dairesi gezisinde, Kıdemli Hava Tahminci Nilşan Kortaj’ın öğrencilere bilgiler aktardığı belirtildi.

  Ölçüm Araçlarının İşlevlerini Öğrendiler…

  Nilşan Kortaj, Meteoroloji Dairesinin genel görevleri, Lefkoşa rasat parkındaki (plüviyometre, termometre, hava tahminleri için günlük havaya atılan balon, barometre vb.) ölçüm araçları; hava durumunun nasıl belirlendiği, hangi araçların ne için kullanıldığı, ölçme yöntem ve teknikleri, hava ve toprak sıcaklığının nasıl ölçüldüğünden, rüzgarın yönü ve şiddetinin nasıl ölçüldüğüne kadar pek çok konuda öğrencilere bilgi verdi.

  Yakın Doğu Koleji öğrencileri eski usul ve modern yöntemlerle yapılan ölçümleri incelerken, aynı zamanda su döngüsü, ısı ve sıcaklık gibi kavramları yakından incelediler. Meteoroloji ile ilgili ölçüm araçlarını yerinde inceleyen öğrenciler, günlük hava olaylarının takibinin yapıldığı odaya girerek çeşitli harita çizimleri ile uydu görüntülerini de görme fırsatı elde ettiler.

  Çevreye Yönelik Sosyal Bilinç Artırılacak…
  Coğrafya Kulübü öğretmenleri, öğrencilerin derslerde teorik olarak öğrendikleri birçok bilginin uygulamasını gerçekleştirmenin yerinde öğrenme açısından çok önemli olduğunu belirtilerek, bu tür gezilerin önem taşıdığını belirttiler.

  Öğretmenler, bundan sonraki etkinliklerde de öğrencilere araziyi yorumlama becerilerinin kazandırılması, şehir ortamında doğadan kopuk olarak yaşayan çocukların aslında doğanın bir parçası olduklarını anlamalarını ve bu doğrultuda da çevreye yönelik sosyal bilinçlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirttiler.

© Copyright 2018 | Near East Technology