• Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Mülteci Hakları Derneğini Ziyaret Etti

  Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri, öğrencilerin, mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesi, insan onuruna yakışır hayat sürmelerinin desteklenmesi ve ayrıca adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini kavratmak amacıyla Mülteci Hakları Derneğine gezi düzenledi.

  Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, düzenlenen ziyaret kapsamında, Mülteci Hakları Derneği sorumlularından Faika Deniz Paşa’nın, öğrencilere ülkemizde bulunan mülteciler ve sorunları hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

  Faika Deniz Paşa, mültecilere kalacak yer, maddi yardım, iş bulma, çocuklarını okula yerleştirme ve Türkçe öğrenmelerine imkan sağlama gibi konularda yardımcı olduklarını belirtti. Bunların yanı sıra, halktan gelen kullanılmış eşyaları, derneğe kayıtlı kişilere ihtiyaçları doğrultusunda dağıttıklarını ve bunların hepsini devletten yardım görmeden gerçekleştirdiklerini yalnızca polis ile birlikte çalıştıklarını bunu da gelen mültecilerin zulme geri gönderilmemeleri için yaptıklarını ifade etti.

  Çözüm Üreten Bireyler Yetiştirmek için Altyapı güçlendiriliyor…
  Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri verdiği bilgide, Öğrencilerin çözüm üreten bireyler olabilmelerini sağlamak maksadıyla sağlam bir altyapılarının olmaları gerektiğini, bunun da ancak çocuk yaştan itibaren sağlanacak eğitimle oluşabileceğini belirttiler.

  Verilen bilgide şunlar kaydedildi: “Yakın Doğu Koleji olarak bizler biliyoruz ki çocukluk çağlarından itibaren aile, yakın çevre ve okul, çocukların kişisel ve karakteristik gelişimlerinde oldukça kritik role sahiptir. Bu çağlardan itibaren çocuklara sorunlar ve çözümler arasındaki ilişki dikkatli bir şekilde öğretildiği takdirde, ilerleyen yıllarda karşılarına çıkacak sorunlara yenilikçi çözümler getiren genç insanlar olabileceklerdir. Yaşadıkları, çevreye ve dünyaya karşı var olan sorumluluklarının farkında, sorunları iyi analiz edebilen, çözüm odaklı bireyler olacaklardır.”

© Copyright 2018 | Near East Technology