• Yakın Doğu Koleji ODTÜ Bilim Şenliğine Katıldı…


  Yakın Doğu Koleji 11. sınıf ÖSS Fen Bölümü öğrencileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nün gençleri bilime çekmek amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsünde lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Kıbrıs’ta Bilim Eğlencelidir” konulu bilim şenliğine katıldılar.

  Biyoloji öğretmenleri Nezire Güzen Şensoy, Gülşah Yarman ve Nazire Kinsiz ile birlikte şenliğe katılan öğrenciler deneylere katılarak eğlenceli ve bilim dolu bir gün geçirdiler. Bilim şenliği kapsamında “Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik deneyleri; Astronomi, Alternatif Enerji Kaynakları ve Kıbrıs Sorununda Gelinen Son Nokta ve Gençler Üzerinde Etkisi” konulu seminer düzenlendi. Dokunarak, yaparak, yaşarak ve eğlenerek öğrenme prensibiyle düzenlenen özellikle de yeni nesli, bilim insanı olmaya özendirmeyi, çocukların ve gençlerin ilgisini bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmeyi hedefleyen organizasyonda, öğrenci toplulukları gösterileri ve ödüllü bilim yarışması gerçekleştirildi.

  Öğrencileri Bilim ve Teknolojiye Yönlendirmek Amaçlandı…
  Yakın Doğu Koleji ÖSS Fen Bilimleri sorumlusu Nezire Güzen Şensoy, gittikleri bilim şenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür aktivitelerle analitik düşünme süreç ve becerilerinin gelişmesi konusunda özendirici bir etki yarattığı belirtti.

  Okulda yaptıkları aktivitelerle öğrencilerin enerjilerini bilim ve teknolojiye yönlendirmenin başta gelen vizyonları olduğunu vurgulayan Şensoy, bilimin bilgiler topluluğu olduğu anlayışını yıkıp, yerine bilimin çevremizde her yerde olduğunu ve çalıştığını göstermenin Yakın Doğu Koleji olarak verdikleri eğitimin temel amaçlarından biri olduğunu söyledi.

  Son yıllardaki genel konsensüs bilimin insanoğlu tarafından evreni açıklamaya çalışan bir aktivite olduğu yönünde olduğunu dile getiren Şensoy, şunları söyledi: “Öbür taraftan öğrencilerin bilime karşı olan tutumları izlenen öğretim yöntemleri ve programları sonucunda negatif olma eğilimi göstermektedir. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise öğrencilerin bilimin doğasını ve amacını kavramalarıdır. Buna ilaveten bilgi toplumlarında yaşayabilmek için de bireylerin bilimsel olarak okur -yazar olmaları gerektiklerine inandırılmalıdırlar. Bütün bunlar bilime karşı pozitif tutum taşıyan toplumlar oluşturmaya yardımcı olacaktır.”

© Copyright 2019 | Near East Technology