• Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma İle Ortaokul Tarih Kulüpleri Dikmen’deki Tarihi Değirmenleri Ziyaret Ettiler


  Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma ile Ortaokul Tarih Kulüpleri Dikmen’de bulunan tarihi değirmenleri ziyaret ettiler.

  Yakın Doğu Ünibersitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müüdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kulüplerden sorumlu öğretmenler, öğrencilere tarihi mekanları anlatırken, değirmen çarklarının 19.yüzyıl sonlarında metalden üretilmeye başlanmış olduğunu ve yine aynı tarihlerde geleneksel dişli çarkların yerini Kıbrıs’ta karşılaşılan birçok örneklerde olduğu gibi kayış-kasnak sisteminin aldığını ifade ettiler.

  Kıbrıs ‘ta yaygın olarak türbin tipi değirmenlerin ve kayış-kasnak sisteminin kullanılmış olmasının nedeninin Kıbrıs gibi suyun az olduğu yerlerde mevcut sudan mümkün olduğunca fazla yararlanmak amacıyla olduğu düşünüldüğü belirtiler.

  Açıklamada, teknoloji öncesi değirmenlerde, değirmen taşının su türbininin hemen önündeki dikey milin üzerine monte edildiğini, bu nedenle değirmenlerin sadece un veya yağ değirmeni olarak kullanıldığı belirtildi.. Dikmen’deki değirmenlerin de buna en güzel örneklerden biri olduğu ifade edildi.

  Tarihi Çevreler, Eski Dönemlerle Günümüz Arasında Empati Yapılmasına Katkı Sağlıyor
  Kulüplerden sorumlu öğretmenler tarihi yapılar, geçmiş ile günümüz arasında bağ kurarak topluma tarih bilincini kazandırdığını ve öğrencilerin tarihi çevreye karşı korumacı yanlarının öne çıkmasına katkıda bulunduğunu vurguladılar. Ayrıca tarihi çevreler, eski dönemlerle günümüz arasında empati yapılmasına katkı sağladığını anlattılar..

© Copyright 2019 | Near East Technology