• Yakın Doğu Koleji Öğrencileri SOS Çocuk Köyü’ndeki Bir Çocuğun Eğitim Masraflarına Sponsor Oldu…


    Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri, örnek bir davranışa imza atarak köyde kalan bir çocuğun yıllık eğitim masraflarının karşılanması için sponsor oldular.

    Bu kapsamda SOS Çocuk Köyü’ne bir ziyaret gerçekleştiren kulüp öğrencileri, hem Köy’ün işleyişi ile ilgili bilgiler aldı hem de kendi aralarındaki dayanışma, empati kurma ve sosyalleşme kavramını birleştirerek bir çocuğun eğitim masraflarının karşılanması için sponsor olma kararı sorumlulara ilettiler. Bu sponsorlukla seslerini daha büyük kitlelere duyurmak istediklerini ifade eden Kulüp öğrencileri, tüm bireylerin, kurum ve kuruluşların da bu sorumluluğa önem vermesini temenni ettiler.


    Duyarlı Olmayı Öğrenmek Her Bireyin Görevi Olmalı…
    Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri, sosyal sorumluluğun bir nevi bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesi olduğunu ifade ederek, birey ya da grup olarak kültürel, sosyal, ekonomik, çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı, etik davranışı öğrenmenin her bireyin görevi olduğunu vurguladılar.

    Öğretmenler, kulüp öğrencilerinin ve diğer tüm öğrencilerin kişisel çıkarlar gözetilmeksizin toplumun ihtiyaçları ve sorunlarını hedef alarak gerçekleştirdikleri eylemlerin  öğrencilerde; empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özellikleri yerleştireceği için okul olarak bu tür projeleri desteklediklerini belirttiler.

© Copyright 2019 | Near East Technology