• Yakın Doğu Koleji Öğretmenlerine “Okul İklimi” Semineri Verildi…


  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay, Yakın Doğu Koleji’nde öğretmenlere yönelik “Olumlu Okul İklimi” konulu seminer verdi.

  Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen seminer, öğretmeni tek düzelikten kurtarmak, öğretmenin değişmesine ve gelişmesine yardımcı olmak, farkındalığını artırarak motive etmek, sistem içerisinde tükenmişlikten kurtarmak ve okul içerisinde bir takımın parçası olarak daha verimli çalışmasının geliştirilmesine katkı sağlayabilmek amacı taşıyor.

  Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, konuşmasında, tıpkı bireyler gibi okulların da bir kişiliği olduğunu vurgulayarak, hiçbir okulun diğeriyle aynı olmadığını, okulların öğrenci ve öğretmen davranışları, ebeveyn katılımı, sosyal ve kültürel değerler, ahlaki özellikler ve kişiler arası beceriler açısından çok büyük farklılık gösterdiğini, bunların kümülatif etkisinin okulun iklimini oluşturduğunu belirtti.


  Pozitif Okul İklimi Oluşturma Semineri…
  Okul ikliminin sağlıklı öğrenme ortamlarının oluşmasında ya da ciddi öğrenme engellerinin meydana gelmesinde önemli rolü olduğu vurgulayan Doç. Dr. Sökmez, “Sonuçta olumlu okul iklimi akademik başarının istenen seviyeye gelebilmesi için ön koşuldur. Bu nedenle her okulun kişiliğine uygun teşhiste bulunulması, okul iklimi iyileştirme ve geliştirme programlarının uygulanmasına dikkat edilmelidir” diye konuştu.

  Öğretmenlerle sorunları hakkında konuşan ve bu sorunlar için alınabilecek önlemleri değerlendiren Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, okul ikliminin iyileştirilmesinin öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici için önemine değindi.

© Copyright 2019 | Near East Technology