Işılay Arkan

Işılay Arkan 18 Nisan 1947 yılında Lefkoşa’nın Laleli Cami sokağında mütevazi iki katlı küçük bir evde doğdu. Annesi Münevver Hafize, babası işinde titiz  ve başarılı bir dülger olan Ahmet Selçuk’tur. Yenicami, Haydarpaşa ve Atatürk İlkokullarında okudu. İlkokul sonlarında Türk Cemaat liderliğinin aldığı karara uyarak babası ile birlikte gönüllü olarak Rum’ların saldırısına uğramış Türk köylerinin tamir işlerinde çalıştı. “Birlikten güç doğar ayrılıkta azap vardır” sözünü küçük yaştan kendisine prensip edindi.

1959 yılında sınavla Bayraktar Ortaokuluna yazıldı. Bayraktar Ortaokulu’nda müziğe olan tutkusundan dolayı okulun bandosunda yer aldı. Kıbrıs yayın konfederasyonunda haftada bir Türkçe yayınlanan TV programında Türk öğrencisi olarak bilgi yarışmalarına ve müzik grubunda frenchorn aletiyle küçük konserlerde yer aldı.

1962 yılın da Ticaret Lisesine babasının ısrarıyla yazıldı. Lise II. sınıfta 21 Aralık 1963 çarpışmalarında Lefkoşada, Zeytinlik köyünde, Dağ sancağında ve Lefkoşa Bayraktarlık  karargahında Rum saldırılarına karşı mücahitlik görevini ifa etti.

1965 yılında onsekiz  yaşında Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra Arpalık köyünden Tevhide Musa hanımla evlendi. Rum saldırılarının sebep olduğu acılı yıllara rağmen mutlu bir izdivaçtı ve erken yaşta bir kız çocuğu oldu. Eşinin de verdiği cesaretle 1968 yılında ODTÜ sınavlarına girdi ve Ticaret Lisesi mezunu olmasına rağmen Kimya bölümünü kazandı.  ODTÜ’nün tarihinde ilk defa bir Ticaret Lisesi mezunu Kimya Bölümüne kaydoldu. Tüm zorluklara rağmen Kimya Bölümünden Kimyager ünvanıyle mezun oldu. Bu başarısında eşinin büyük yardımını daima taktir etti. ODTÜ’de tahsili sırasında Türk Sanat Müzüğine olan sevdasından dolayı  bestekar,  üstad Erol Sayan’ın korosuna girdi.

Mezuniyetine müteakip iki aylık bir dönemde Ankara’da Hollandalı bir iş sahibinin yanında elçilik mensublarına yönelik gümrükleme işinde calıştı. Aralık 1973’de Kıbrıs’ta Larnaka’da Macarlara ait Geominko Mining Ltd. bakır işletmelerinde Türk-Rum karma olarak calıştı. Rum işçilerin bazılarının menfi tutumlarından dolayı Temmuz ayında işten ayrılmaya karar verdiğinde 14 Temmuz Rumların kendi aralarındaki çatışmaları ve 21 Temmuz mutlu barış hareketi neticesinde ilgili işden ayrıldı.

21 Temmuz 1974 tarihinde Rumların Larnakadaki Türklere saldırısına karşı çarpıştı. Olağanüstü olaylar neticesinde Ekim ayının ilk günlerinde Türk bölgesine geçti ve Türk Maarif Kolejinde Kimya öğretmeni olarak işe başladı. Sosyo-kültürel olaylara merağı olduğu için Raif Denktaş’ın gazetesi ‘’Zaman’’da araştırma yazıları yazdı ve matbaada Raif’e yardımcı oldu.

1978 yılında burslu olarak eğitim metodları ve idareciliği eğitimi için Reading Üniversitesine gitti,  1979’da mezun oldu. Ayrıca  Brighton ve İskoçyadaki eğitim idareciliği çalışmalarına katıldı.

1979 yılında kolejdeki öğretmenlik ve geçiçi idarecilik görevlerinden ayrı Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan Suat beyin kurduğu ‘’Başarı Dershanesi’nde İngilizce ve Türkçe Kimya dersi verdi. Bu sırada aileyi büyüttü, bir oğlu ve kızı daha oldu. Dört kız, bir oğlan ve onları eğiten eşi:  büyük mutluluktu.

1986 yılında Milli Eğitim, Gençlik ve Kültür Bakanlığının kararıyla Bayraktar Türk Maarif Koleji     kurdu , 9 yıl  müdürlüğünü yaptı.  1995 yılında Milli Eğitim, Gençlik ve Kültür Bakanlığının yanlış eğitim politikalarına karşı çıktı ve görevinden emekliye ayrıldı.

1996 yılında özel bir anaokulunun koordinatörlüğünü yaptı. 1999 yılında özel Yakın Doğu Kolejinde görev aldı ve 2000 yılında müdür oldu. Bu eğitim yıllarının hayatında ayrı bir yeri oldu. Yakın Doğu Üniversitesinin kurucu rektörüyle birlikte çalışmasının ve eğitimin her dalında büyük ilerlemenin mutluluğunu duydu.

Bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı :

  1. 2011 – Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı
  2. 2008-2010 Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı
  3. 2006-Kültür Spor Külübü Derneği Başkanı
  4. 1996-Halk Vakfı Kurucu ve Mültevelli Üyesi
  5. 1994-2002 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yönetim Kurulu Üyesi
  6. 1993-1998 Türkiye MÜSİAD Kıbrıs Temsilcisi
  7. 1983-1998 Türk İslam Kültür Cemiyeti Başkanı ve Kurucusu
  8. 1975-1983 Kıbrıs Türk İslam Cemiyeri Genel Sekreteri
  9. 1975-Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği

Konferanslar-Sempozyumlar

.  Uluslararası İslam Ülkeleri İşbirliği Platformu

.  Sudan Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri

.  İngiltere : Eğitim İdareciliği

.  Türkiye : Kıbrıs Mücahitleri ve 21 Aralık Olayları

.  Kuzey Kıbrıs : 1963-74 Kıbrıs Türk Halkının Milli Mücadelesi

.  Kuzey Kıbrıs : Dini Eğitimde Kıbrıs Türkünün Sorunları

.  Türkiye : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim –Öğretim

.  Türkiye : Kuzey Kıbrısta Yatırım Alanları ve İslam Ülkelerine Çağrı

.  Türkiye : Marmara İlahiyet Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Manevi Hayat

Kurslar

.  Kimya Öğretiminde Deneyler

.  Narkotik Maddelerin Tesbiti ve Etkileri

.  GCE Öğretmeninde Dikkat Edilecek Hususlar

.  Eğitim İdarecilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları

.  Duygu Eğitimi ve EQ

.  Duygu Eğitimi ve Uygulamadaki Eksiklikler

.  Sivil Savunma

.  Kızılay

.  Gençlik Kamplarının Önemi

.  Sivil Toplum Örgütlerinde İdarecilik

.  Liderlik ve Sorunlar

Yerel ve Uluslararası Kamplar

.  Türkiye Uluslarası Gençlik Kampları

.  Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Gençlik Dairesi Orta Öğretim Gençlik Kampı

.  Kuzey Kıbrıs Müslüman Ülkeleri Gençlik Kampları

haber

 

© Copyright 2018 | Near East Technology