Eğitim Programları

Yakın Doğu Koleji KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın program ve müfredatlarına uygun olarak her öğrencinin hedefleri doğrultusunda eğitim veren bir ortaöğretim kurumudur. Okul, Eğitim Bakanlığı onaylı diploma vererek öğrencilerini mezun etmektedir.

Öğrenciler, ilkokul 5. sınftan sonra giriş sınavıyla okula kabul edilmektedir. Sınavda öğrencilerin seviyeleri tesbit edilmekte ve başarılı öğrencilere eğitimleri boyunca devam edecek burslar verilmektedir. Yakın Doğu Koleji’nde öğrenciler 6., 7. ve 8. sınıflarda kültür dersleri haricindeki tüm dersleri İngilizce olarak görmektedirler. Öğrencilere Fen ve Matematik alanında temel bilgiler verilirken yoğun İngilizce dersleriyle (haftada 13 saat) öğrenciler İngilizce’de çok üst seviyelere getirilmektedirler. Sosyal bilgiler dersleriyle öğrencilerin Tarih ve Coğrafyaya ilgisi artırılırken her öğrencinin ikinci bir yabancı dil öğrenmesi mecburidir. Tam gün eğitimden dolayı öğrencilerin öğleden sonraları zayıf oldukları derslerden ek kurslar almaları mümkündür.

Yakın Doğu Koleji’nde 8. sınıfı bitiren öğrencilerin hedefleri doğrultusunda bölümler seçerek lise eğitimine devam etmeleri mümkündür. Okul ayrıca 9. sınıfa ve diğer ara sınıflara sınav ve mülakat usulleriyle başka okullardan da öğrenci kabul etmektedir. Okulun lise kısmında temel olarak iki bölümü vardır. Genelde yabancı ülkeleri hedefleyen öğrencilerin seçtiği ve kültür dersleri haricindeki tüm derslerin İngilizce olarak yapıldığı GCE kısmı ile Türkiye ya da yerel üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerin seçtiği ve Türkçe eğitim veren ÖSS kısmı.

GCE kısmını seçen bir öğrenci 9 ve 10. sınıflarda İngiltere IGCSE müfredatını takip ederek bu ülkenin yaptığı sınavlara katılmaktadır. Bu sınavlarda belli başarıya ulaşmış öğrenciler 11. ve 12. sınıflarda ise üniversitelere başvuruda kullanacağı sonuçları almak üzere GCE A-level sınavlarına uygun ve yoğun programlarla hazırlanmaktadır. Okulun bu kısmında TOEFL ve SAT gibi Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü sınavları alarak Amerika’daki üniversitelere de başvuru yapabilmektedir. GCE kısmında öğrenci seçeceği mesleğe göre 9. sınıftan itibaren sosyal bilimler (ARTS) ve fen bilimleri (SCIENCE) alanlarından birini seçerek sosyal bilimler ağırlıklı veya fen bilimleri ağırlıklı bir programı seçebilir.

ÖSS kısmını seçen bir öğrenci tam gün eğitimden yararlanarak yoğun bir üniversite hazırlık programı yapmaktadır. Tüm dersler Türkçe yapılırken öğrencinin ortaokul kısmında aldığı temel İngilizce eğitimini devam ettirebilmesi için klasik liselerden farklı olarak yoğun İngilizce derslerine devam etmektedir. Öss kısmı bazı noktalarda bir dershane gibi çalışmakta ve öğrencilere normal ders kitapları dışında birçok yaprak testleri, özet konu anlatımlı kitapçıklar getirtmekte ve yıl içinde çeşitli deneme sınavları yapmaktadır. Bu kısımdaki öğrenciler üniversitede hedefledikleri bölüme göre Sosyal Bilimler , Fen Bilimleri, Yabancı Dil ya da Türkçe Matematik ağırlıklı programlar seçebilirler. Yakın Doğu Koleji geniş olanaklarıyla her bölüme yönelik ayrı sınıflarda ÖSS kısmı öğrencilerine eğitim vermektedir.

Yakın Doğu Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği gerek ana dilde gerekse İngilizce eğitimindeki tüm programları uygulayarak, KKTC’deki en geniş yelpazeye hitap eden okul olmayı başarmıştır. Mezun öğrenciler İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve Amerikada eğitim alma olanağına sahip olurken birçok öğrencimiz yerel üniversitelerde de eğitimine devam edebilmektedir. Okulun en büyük avantajlarından biri ise KKTC’nin en büyük üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde kurulmuş olmasıdır. Bu sebepten dolayı Yakın Doğu Koleji’ni bitirmiş bir öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi’nin birçok bölümüne özel kontenjanı ve bursu mevcuttur. Okulun ÖSS ya da GCE kısmında mezun olmuş bir öğrenci başarı durumuna göre üniversitemizin çeşitli bölümlerine girebilmektedir. Çok başarılı öğrencilerimiz çok kısıtlı kontenjanı olan sağlık bilimleri bölümlerine de geçiş yapabilmektedirler.

© Copyright 2020 | Near East Technology