Tarihçe


YAKIN DOĞU KOLEJİ

Yakın Doğu Koleji, 1993 yılında Lefkoşa’da Dikmen’deki büyük eğitim abidesi Yakın Doğu Üniversite’si kampüsü içinde kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel kolejidir ve tam gün eğitim veren bir ortaöğretim kurumudur.

Geçirdiği Aşamalar:

İki derslikle ve 40 öğrenci ile öğretime başlayan kolejimiz, bugün 74 derslik ve yüksek seviyede çeşitli konudaki laboratuvarlarıyla her geçen yıl hızla büyüyerek 1.350 öğrenci kapasitesine ulaştı.

Özel okul bilgi ve bilinciyle, eğitimi iş gibi değil aşk gibi gören seçkin öğretmen kadromuz, titizlikle seçilmiş, konusunda uzman 210 öğretmenden oluşmaktadır.

Amaç ve Hedefleri:

Yakın Doğu Koleji Kuzey Kıbrıs Türk Cumhıriyeti Millli Eğitim Yasası uyarınca hareket eder. En büyük amacı Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin mutluluğudur. Bu mutluluğu başarı ile pekiştirmek için veli- öğrenci- öğretmen ve idare diyaloğunun esas olduğu inancındayız.

Bu doğrultuda okulumuz Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Devlet kolejlerinde uyguladığı programları uygulamaktadır. Buna göre Bakanlığın onayından geçen dersler öğleden önceki öğretim programlarına yerleştirilirken, ders dışı eğitsel kol etkinlikleri, sportif çalışmalar, TOEFL- SAT I, II, ÖSS, YÖS, GCE ve IGCSE kurslarıyla pekiştirme kursları öğleden sonra ve cumartesi günkü programlara yerleştirilmektedir.

Yakın Doğu Koleji tam gün eğitim veren bir eğitim kurumu olarak akademik çalışmaların yanında sosyal aktivitelere de önem vermekte, çağdaş donanımlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, yardımsever, kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başarabilen bilgi çağı gençliğini yetiştirmektedir.

Mevcut deneyimli eğitim ve öğretim kadromuz, son derece gelişmiş laboratuvar alt yapısı ve bilgisayar donanımımız ile çağdaş bir eğitim sunmak, özde, kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üstünde tutan, akılcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş bireyleri topluma kazandırmayı hedefler.

Yakın Doğu Koleji olarak ortaokul sınıflarında eğitim-öğretimi sağlam bir temele oturtmayı, bunu yaparken en iyi İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlar.

Lise sınıflarında ise öğrencilerini kendi istek yetenek ve başarıları doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi’ ne, Türkiye üniversitelerine ve üçüncü ülke üniversitelerine hazırlamayı hedef edinmiştir.
Yakın Doğu Koleji, KKTC içerisinde en iyi öğretmen kadrosu ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek KKTC’ deki okullardan her zaman bir adım önde olmayı ilke edinmiştir.

Yakın Doğu Koleji’nin en büyük hedefi ise bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, en az iki yabancı dili çok iyi bilen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımcı, etkili ve nitelikli, çağdaş, özgürlük, demokrasi, barış, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, bilimsel düşünce ve çalışmayı özümsemiş, sorgulayan, araştıran, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, Türkiye ve diğer komşu halklarla iyi ilişiler kurabilen, Atatürk’ün barışçı, çağdaş, yenilikçi, laik ilkelerini benimseyen, bedenen ve ruhen sağlıklı, estetik duyguları gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Güçlü Yönleri:

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki birçok yarışamada önemli dereceler elde etmişlerdir. IGCSE, GCE O’level, TOEFL, SAT I-II ve IELTS sınavları ile ÖSS, YÖS sınavlarındaki başarı grafiğimiz ise her yıl biraz daha yükselmektedir. Ülkemizde SAT I sınavında bugüne değin alınan en yüksek puan olan 1400 okulumuz öğrencisine aittir. Bunun dışında SAT II sınavında da bugüne kadar çok iyi puanlar alınmıştır. Ayrıca AS Level Mechanics ve Mathematics sınavlarında ve GCE O’level sınavlarında çok sayıda öğrenci, en yüksek derece olan “A” derecesini alma başarısını göstermiştir. Ayrıca birçok öğrenci CASP tarafından verilen burslarla Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim hakkı kazanmıştır. Öte yandan, çok sayıda öğrencimiz ise, Fulbright komisyonu tarafından düzenlenen Amerika’daki yaz kamplarına katılmaya hak kazanmıştır.

Fransızca eğitiminde, her yıl girilen “DELF” (Fransızca Dil Eğitimi Diploması) sınavlarında da birçok başarı elde edilmiştir. 2006 – 2007 öğretim yılında Frankofoni haftası etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Fransız Kültür Deneği, Fransız Kültür Merkezi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle hazırlanan “Fransızca Dublaj Yarışması’ nda Yakın Doğu Koleji birincilik elde etmiş, kazanan öğrenciler öğretmenleriyle Fransa’ya gitmeye hak kazanmışlardır.

Yakın Doğu Koleji, 2007 tarihi itibaryle uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olmuş, böylece kendi öğrencilerimize GCE-IGCSE alanında sınav yapma olanağı sağlanmıştır.

Yakın Doğu Koleji, zengin alt yapısı, kapalı olimpik yüzme havuzu, spor tesisleri, çok amaçlı oditoryumunun yanında dans- folklor salonu, iş teknik- resim atölyesi, internet donanımlı kütüphanesi, fizik , kimya , biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları ile dünya standartlarını yakalama aşamasındadır.

Üçüncü dünya ülkelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin üstün başarıları nedeniyle rektörlerinden aldığımız tebrik yazıları bizleri daha ileri hedeflere doğru kamçılamakta, bize heyecan vermekte ve bunun bir göstergesi olarak da Yakın Doğu Koleji, eğitimi ön plânda tutan halkımızın öncelikli tercihi olmaya devam etmektedir.

Yakın Doğu Koleji’nde her çocuk ilgi alanına göre çok seçenekli bir anlayışla sosyal- kültürel- sportif etkinliklere katılmakta, üniversitenin tüm tesislerden yararlanmaktadır.

Bunun yanında öğle yemeklerinde öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte yemek yiyen öğrencilerimiz sosyal yönden gelişmekte, kişilik kazanmaktadırlar.

Öğrenci sorunları ise “ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi” yardımı ile çözülmektedir.

© Copyright 2020 | Near East Technology