NEDEN YAKIN DOĞU KOLEJİ?

· K.K.T.C’de bir ilki gerçekleştirerek IPAD eğitim sistemine geçiş yapan Yakın Doğu Koleji, alt yapısı ile, güçlü eğitim kadrosu ile, tesisleri ile, veli-öğretmen işbirliği ile halkımızın tercihi olmaya devam etmektedir.

· Burada çocuğunuza teknolojik donanımlarla destekli tam gün eğitim verilmektedir.

· Çocuğunuz, kapıdan kapıya taşınmakta, trafik sorunu yaşanmamaktadır.

· Her çocuk ilgi alanına göre çoğulcu bir anlayışla sosyal – kültürel – sportif etkinliklere katılmakta, tüm tesislerden yararlanmaktadır.

· Ders kitapları okulca temin edildiğinden “kitapsızlık” sorunu ile karşı karşıya kalınmamaktadır.

· Öğle yemeklerinde öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yemek yiyerek sosyal yönden gelişmekte, kişilik kazanmaktadırlar.

· Öğrenci sorunları “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi” yardımı ile çözülmektedir.

· Çocuklar, her an hazır olan ulaşım kolaylığı ile ülkesinin tarihini, coğrafyasını, kültürel değerlerini, sosyal tesisilerini gezip inceleme olanağına sahiptirler.

· İngilizce Eğitiminde Yakın Doğu Koleji en iyidir.

· İkinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca eğitimine büyük önem verilmekte ve öğrencilerimiz uluslararası sınavlara hazırlanmaktadır.

· G.C.E. – S.A.T. – T.O.E.F.L. – Ö.S.S. – Y.Ö.S. kursları bütün yıl ve cumartesi günleri devam etmektedir. Sık sık yapılan Ö.S.S. deneme sınavlarıyla öğrencilerimize kendilerini sınama olanağı verilmektedir.

· Ana ilkemiz özel derse gereksinim duyulmayan, kurslarla desteklenmiş tam gün eğitimdir.

· Hepsinden önemlisi bizim için Yakın Doğu Koleji öğrencilerimizin mutluluğu ön plândadır. Bu mutluluğu başarı ile pekiştirmek için veli – öğrenci – öğretmen ve idare diyaloğunun esas olduğu inancındayız.

© Copyright 2019 | Near East Technology