Almanca

Yakın Doğu Koleji Almanca bölümü olarak , en çağdaş , bilimsel ve güncel eğitim metodları ve kurumları ile çalışmaya önem vermekteyiz. Okulumuz, Uluslararası Avrupa Konseyi dil kriterleri modeline sahiptir. Bu nedenle bizler, Yakın Doğu Koleji olarak ; öğrencilerimizi Goethe Enstitüsü Almanca Sertifika ve EDEXCEL IGCSE Almanca sınavlarına hazırlamaktayız.

Günümüzde dünyanın daha da küresel hale gelmesi,yabancı dil bilme öneminin giderek artmasına neden olmaktadır.Almanca derslerimizin temel amacı, öğrencilerimize Almanca dilinde okuma, anlama ve kendilerini ifade etme becerileri kazandırmaktır. Buna bağlı olarak, öğrencilerin, açık, net ve doğru bir biçimde dili kullanmalarının sağlanmasını ve çok kültürlülüğün dünyaya olan katkısının farkında olan bireyler olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz.

İkinci yabancı dil olarak Almanca' yı seçen öğrencilerimizin, Avrupa Birliği Dil Standartları (A1-A2, B1) kapsamında belirlenen B1 seviyesinde bir bilgiye ulaşmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

Yakın Doğu Koleji olarak ; öğrencilerimizi İngiltere merkezli PEARSON EDEXCEL IGCSE sınavlarına da hazırlamaktayız. Bu sınavlar, Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifikası sunmakta olup ; dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir. Öğrencilere yaşamları boyunca kullanacakları bilgi ve yetenekleri kazandırma ve öğrencilerin kendilerine uygun mesleki alanları seçmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Almanca dilinde yaratıcılığı daha etkin ve geniş anlamda kullanmayı sağlamak amacıyla, kolejimizin her yıl düzenlediği yıl sonu ortaokul müsameresine , Almanca bölümü de katılım sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. Sene başında Almanca Kulübü’ne katılan öğrencilerimiz , sene sonu müsameresine katılarak ; yıl boyu kazanımlarını bizlerle paylaşmaktadırlar.