Beden Eğitimi

Beden eğitimi derslerimizde ,öğrencilerimiz düzen teminleriyle birlikte, jimnastik, atletizm, hentbol, futbol, voleybol, basketbol branşlarına ayrılarak, sportif faaliyetlerini sürdürmektedir.

Beden Eğitimi derslerimiz, öğrencilerimizin bütün organ ve sistemlerini, seviyelerine uygun olarak, güçlendirme ve geliştirebilme temeline dayandırılarak gerçekleştirilmektedir.

Beden eğitimi derslerinde; sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme, doğru duruş alışkanlığı edinme, beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme en öncelikli hedeflerimizdendir.

Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama ve törenlere katılmaya istekli olma yönünde mesafe alma da, amaçlardan biridir.

Öğrencilerin Beden Eğitimi ve sporun sağlıklı yaşama yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olabilme ile birlikte, görev ve sorumluluk alma, kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme ve dostça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlık karşısında olabilme gibi olgularını içtenlikle özümsemeleri desteklenmektedir.

Takım sporları için, kolejimizde öğretim yılı başında yapılan seçmelerle okul takımlarımız oluşturulmaktadır. Takımlarımız basketbol, voleybol, futbol, futsal, yüzme, hentbol, tenis, masa tenisi, badminton, atletizm, güreş ve bisiklet branşlarında aktiftir.