Bilgisayar

Yakın Doğu Koleji bünyesinde faaliyet gösteren Yakın Doğu Koleji Bilgi Teknolojisi Merkezi öğrencilerini yaşamlarında ihtiyaç duyacakları 21. yüzyıl temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmayı, öğrencilerin karşılaştıkları sorun ve ihtiyaçlarına yaratıcı ve etkili dijital çözümler geliştirmelerini sağlamayı hedefler. Dersler tam donanımlı ve Uluslarası Cambridge sınav platformu onaylı bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Laboratuvarlar her öğrenciye bir bilgisayar ve bireysel çalışma olanağı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bölümde yürütülen eğitim programı güncel teknolojik gelişmeler, öğrenci ve okuldaki diğer bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak güncellenir. Program kapsamında temel bilgisayar bilgi ve becerileri, akademik ve etik internet kullanımı, araştırma teknikleri, proje geliştirme, online araçların kullanımı, multimedya, algoritmik düşünme ve programlama gibi konu alanları farklı seviyelerde yürütülen zorunlu ve seçmeli derslerle ele alınır. Bunların yanı sıra Uluslararası Cambridge programına dahil olan öğrencilere ICT dersleri sunulur. ILS, IGCSE ve GCE müfredatları tamamlandıktan sonra öğrenciler bu programların sınavlarına girmektedirler.

Derslerde gerçekleştirilen projelerde diğer bölümlerle işbirliği içinde çalışılarak, öğrenciler edindikleri dijital okur yazarlık becerilerini farklı alanlarda göstermeleri için desteklenir. Merkez, Yakın Doğu Koleji’nin “Auditorium” ve “Projection Room”da yapılacak olan faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi, kayıt-kabul işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması, karnelerin ve diplomaların bilgisayardan basımı, öğrenci kartlarının bilgisayardan basımı ve tüm öğrenci işlerinden sorumludur. Yakın Doğu Koleji Bilgi Teknoloji Merkezi aynı zamanda YDK bilgi işlem merkezi olarak da görev yapmaktadır.

Robotik Kodlama Yakın Doğu Koleji Bilgi Teknoloji Merkezi; yapma, üretme, tasarlama, kodlama ve düşünme becerileri üzerine kurulduğu, dijital donanımın global bir gereksinim olduğu günümüzde, Bilişim Teknolojileri eğitimini sürekli olarak revize ederek ve öğretmenlerini de yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle destekleyerek geniş vizyonlu eğitim müfredatını öğrencileriyle buluşturur. Okul öncesi ve ilköğretimde “algoritma ve kodlama” becerisi kazandırdığımız öğrencilerimiz, ortaöğretim seviyesinde kazandıkları bu becerileri, inovatif proje ve uygulamalar tasarlayarak, “robotik” içeriğiyle zenginleştirilmiş ders ve kulüp çalışmalarında bu alandaki deneyimlerini arttırırlar.