Fransızca

Yakın Doğu Koleji’nde Fransızca, ortaokul ve lisede ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. 6. sınıfta seçmeli ikinci yabancı dil dersini Fransızca olarak belirleyen öğrencilerimiz, lisede de bu dersi görmeye devam edebilirler.

Fransızca bölümü olarak misyonumuz, öğrencilerimize Fransızca dilinde konuşarak kendi duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerisi kazandırmak, anlaşılabilir bir dil kullanımı ile yazılı olarak iletişim kurabilme becerisini sağlamak ve kültürlerarası geçişe hakim olan bireyler yetiştirmekdir.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne uygun olarak öğrencilere okuma-yazma-dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmaya yönelik sürdürülen Fransızca akademik çalışmalar, kurslarla da desteklenerek, öğrencilerimiz Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Fransızca Dil Eğitimi Diploması olan DELF A1, A2 ,B1 be B2 sınavlarına hazırlanmaktadır. Mayıs ayında gerçekleşen bu sınavlarda gösterilen başarılar sonucunda elde edilen diplomalar uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olup, öğrencilerin özgeçmişleri için de önem taşımaktadır. Bunun yanısıra, Pearson- Edexcel IGCSE French sınavlarına yönelik yapılan kurs ve çalışmalar da ders yılı boyunca devam etmektedir. Kolejimizin kurulduğu günden bu yana katıldığımız tüm Fransızca dış sınavlarda, başarı seviyemiz oldukça yüksektir.

Kıbrıs’ta bulunan Fransız Enstitüsü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde düzenlediği Frankofoni yarışmalarına da uzun yıllar katılarak birçok derece elde edilmiştir. Birinci gelen öğrencilerimizin büyük ödül olan bir haftalık Paris gezisiyle ödüllendirilmiş olmaları, Fransızca diline olan ilgi ve motivasyonlarının artmasına büyük katkı sağlamıştır.

Akademik çalışmaların yanısıra, okulumuzda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmek amacıyla Fransızca sosyal aktiviteler de yapılmaktadır. Bu bağlamda ,faaliyetlerini yıl boyunca sürdüren Fransızca Kulübü öğrencileri, öğretmenleriyle hazırladıkları müzikli bir tiyatro oyununu yıl sonu müsameresinde sahneleyerek bu yöndeki becerilerini onları izlemeye gelen aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar.