Sosyal Bilimler

Yakın Doğu Koleji YKS Sosyal Bilimler Bölümü; Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Mantık dersleri veren branş öğretmenlerinin toplandığı birimdir.

Sosyal bilimler bölümündeki derslerin ortak misyonu, ezberci salt bilginin dışında sorgulayarak öğrenmeyi teşvik eden, analitik düşünme becerilerini kazanmış, toplumuna ve çevresine sahip çıkan, yaşayarak öğrenme ve öğrendiğini değerlendirmeyi kavramış, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmektir.

6.,7. ve 8. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı da dikkate alınarak, öğrencilerin yaş ve zihinsel gelişimine uygun bir aktarımla Sosyal Bilimler derslerinin temelleri atılmaktadır. Sosyal Bilgiler Tarih, Sosyal Bilgiler Coğrafya, TC Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Kıbrıs Türk Tarihi adı altında toplanan derslerde, yerellik teması da ön plana çıkarılarak yapılan sosyal ve kültürel aktivite ve gezilerle öğrencilerimizin ülkelerini tanımaları ve sahiplenmeleri amaçlanmaktadır. Ortaokul bölümü, Sosyal Bilgiler derslerini öğrencilere sevdirmek ve yaratıcılıklarını daha da geliştirmek için diğer branştaki derslerle ve kulüplerle de iş birliği yaparak disiplinlerarası yaklaşım konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Lise bölümünde okutulan Genel Tarih, Kıbrıs Türk Tarihi, Genel Coğrafya, Kıbrıs Coğrafyası, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ve Mantık dersleriyle öğrencilerimizin gerek Türkiye gerekse Kıbrıs’taki üniversitelere giriş için en iyi şekilde hazırlanmaları temel hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin toplumuna sahip çıkan, eleştirel düşünceye sahip, gelecekle ilgili hedeflerini saptarken kendi tarihi ve kültürüyle bağlarını güçlendirmiş olarak yetiştirilmesi bölümün temel amacını oluşturmaktadır.
GCE Bölümü’nde verilen Kıbrıs Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleriyle, yurtdışında eğitim alacak öğrencilerimizin Kıbrıs Türk Toplumunu en iyi şekilde temsil etmeleri de misyon olarak benimsenmiştir.

Bölüme bağlı oluşturulan öğrenci kulüpleri, öğrencilerine derslerde öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçirmelerini ve sosyal projeler üreterek yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Gözlem ve Araştırma Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü, Düşünce Kulübü ve Coğrafya Kulübüne üye olan öğrencilerimiz, yapılan etkinliklerle topluma faydalı bireyler olabilmek adına önemli projelere imza atmaktadır.