18 Ocak’ta Online Eğitime Başlıyoruz

Date Added: 17 Ocak 2021, 09:50
Last Updated Date:18 Ocak 2021, 08:46

Değerli Velimiz ve Öğrencimiz,

Bakanlar Kurulunun pandemi dolayısı ile almış olduğu karar doğrultusunda okullarımızda yüzyüze eğitime ara verilmiştir. Bu bağlamda 18-22 Ocak tarihleri arasında derslerimize online olarak devam edilecektir. (Google Classroom’dan doküman takibi, Google Meet Hang Out’tan online derslerin takibi gerçekleşecektir.

İdari toplantımızda almış olduğumuz kararlar aşağıdaki gibidir.

  1. Online dersler, saat 9.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.
  2. Online ders programını Edu Page uygulamasından takip edebilirsiniz.
  3. Online ders haftası boyunca müfredata uygun olarak sıradaki yeni konu işlenecektir. Online eğitimde işlenen konular birinci dönem final sınavlarına dahil edilmeyecektir.
  4. Yüz yüze eğitime başlayacağımız ilk hafta, genel konu tekrarı yapılacak, sonrasında birinci dönem final sınavları gerçekleştirilecektir.
  5. Tüm öğrencilerimizin derslere katılması zorunludur. Öğretmenler sınıf yoklamasını idareye bildirecektir. Katılmadığınız derslerde eksik olarak kabul edileceksiniz.
  6. GCE sınavlarından dolayı 11N-M-T-D ve 12N-M-D sınıflarının dersleri 25 Ocak Pazartesi tarihinde başlayacaktır.
  7. Okulumuz online eğitim süresince açık olacaktır.

Okul İdaresi