Ölçme ve Değerlendirme Haftası

Date Added: 01 Mart 2021, 11:16

Değerli Velimiz ve Öğrencimiz,

Okulumuz COVID-19 pandemisi sebebi ile KKTC Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda online eğitime devam etmektedir. Geçen yıl adamızda öncü olarak başlattığımız online eğitim serüvenimizin üstüne neler ekleyebiliriz fikri ile yenilikçi ve interaktif ders akışı, kullanılan materyal zenginliği ve oyunlarla online eğitim sürecini geliştirmeye devam ettiğimizi bilginize sunmak isteriz. Ancak yüz yüze eğitim modeline başlamadan müfredatımızda hiçbir eksiklik olmaması ve verimli öğrenme becerilerini geliştirmek için okulumuzda önümüzdeki günlerde takip edilecek programımız aşağıda özetlenmiştir.

 1. Öğrencilerimizin online derslere eksiksiz katılım göstermesi ve derslerden sonra da gerekli çalışmaları ve ödevlerini tamamlamaları gerekmektedir.
 2. Eğitim verimliliğinin artırılması açısından bütün ders süresince öğretmen ve öğrencilerin kamerlarını açık tutması zorunludur. 1 Mart Pazartesi tarihinden itibaren kamerasını açmayan öğrenci dersten çıkarılacak ve ilgili ders yoklamasında devamsız sayılacaktır. Kameranın açılamamasına sebep olacak özel bir durum mevcudiyetinde, öğrenci ailesinin sınıf öğretmeni aracılığı ile idareye bilgi vermesi gerekmektedir.
 3. 9-17 Mart tarihleri arasında, online eğitime başlanan tarihten itibaren işlenen konuları pekiştirmek ve öğrencilerin kazanımlarını test etmek amacıyla online ‘’Ölçme ve Değerlendirme Haftası’’ olacaktır. 8 Mart Pazartesi günü öğrencilerin hazırlığına katkı olması amacıyla ders yapılmayacaktır. ‘’Ölçme ve Değerlendirme Haftası’’ programı sizlere duyurulacaktır.
 4. Değerlendirme haftası sonrasına denk gelen 18-19 Mart tarihlerinde öğrencilere iki günlük dinlenme imkanı 22 Mart Pazartesi gününden itibaren online eğitime devam edilecektir.
 5. Ödev notu değerlendirilmesinde pandemi kaynaklı yapılamayan sınavlardan dolayı geçmiş yıllara göre ağırlığı daha yüksek bir ödev notu düzenlenmesine gidilebileceği KKTC Eğitim Bakanlığı taslak çalışmalarında yer almaktadır. KKTC Eğitim Bakanlığı’nın hem bu konudaki hem de ileriki sınavlarla ilgili açıklamasını beklemekteyiz.
 6. Ödev notuna etki edecek kriterler;
 • Online değerlendirme haftasında alınacak notlar,
 • Online derslere düzenli katılım,
 • Online eğitimde ödev ve/veya material tesliminin zamanında olması,
 • Online eğitimde kameraların açık olması gibi kriterlerdir.
 1. Yüz yüze eğitim başladığında ders tekrarları neticesinde gerçekleşecek sınavlarda online eğitim konuları da dahil olacaktır. Bu sebeple online eğitim sürecine gereken özenin gösterilmesini rica ederiz.

Öğrencilerimizin sağlığı bizler için her şeyden daha önemlidir. Bu salgını en az hasarla atlatana kadar özveriyle çalışarak kayıplarımızı asgariye indirip, sabırla yine okulumuzda hep birlikte yüz yüze eğitim yapacağımız günleri bekliyoruz.

Sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Okul İdaresi