NECSIS (Near East College Student Information System)

NECSIS, öğrencilerimizin her türlü sınav sonucu analizini istatistiksel olarak gösteren bir web uygulaması olarak tasarlanmıştır. Velilermize, çocuklarının akademik konulardaki gelişimi ile ilgili detaylı bilgi edinme imkanı sağlamaktadır.

  • Sınav soruları, konu ve becerilere göre şekillendirilip puanlandırılır.
  • NECSIS istatistiksel analiz yöntemleri ile elde edilen sınav sonucu verileri, bireysel olarak öğrencilerin konulara göre, kendi sınıfları ve aynı şubeye dahil tüm sınıflar içerisindeki başarı durumlarını özetlemektedir.
  • Bireysel sınav ve quiz sonucu değerlendirme raporları, velilerimize elektronik posta aracılığı ile iletilmektedir. Bu raporda öğrencinin aldığı puan yanında her kazanımla ilgile aldığı puan ve rapor sonunda zayıf olduğu konular özetlenmektedir.
  • Raporlama sonrasında, öğrencinin ihtiyaç duyduğu spesifik konuya göre, eksik ve gelişmesi gereken alan tespit edilerek, gerek okul saatlerinde gerekse okul saatleri dışında yapılacak kurslarla ilgili öğretmenler tarafından destek verilmektedir veya öğrenciye ekstra çalışması gereken konularla ilgili yönlendirme yapılmaktadır.